Öğrencilerin üniversite yaşamlarının başında edindikleri üniversiteye ilişkin algı, alışkanlık ve tutumlar daha sonraki öğrencilik yıllarına da yansımaktadır. Öğrencileri üniversiteye ilk adım attıkları andan itibaren doğru bilgilendirmek, yönlendirmek ve üniversite yaşamına uyum sağlamalarına yardımcı olmak önemlidir. Böylece onların bilinçli seçimlerle üniversite yaşamlarını daha etkin bir şekilde düzenlemeleri ve karar alabilmeleri desteklenmiş olacaktır. Bu destek, üniversitemizde öğretim elemanları tarafından yürütülen Akademik Danışmanlık ile sağlanmaktadır.

devamı