Lisans Öğrencisi Danışmanlığı

Danışman; öğrencinin ders programını müfredatın gereklerine ve akademik süreçlere uygun bir şekilde planlamasına, ilgi duyduğu alanlarda seçmeli dersler seçmesine rehberlik eder. Akademik yarıyıl kayıtlarında öğrencinin hazırladığı ders programını akademik performansını da gözeterek değerlendirir, uygun ise onaylar veya gerekli düzeltmeleri yapmasını isteyerek onay için uygun hale gelmesini sağlar. Ders ekleme ve bırakma, dersten çekilme dönemlerinde öğrencinin ders programına ilişkin taleplerini değerlendirir ve uygun bulursa onaylar. Kayıt süreci, danışman onayı olmadan sonuçlanmaz. Danışmanın kayıt, ders ekleme ve bırakma dönemlerinde ulaşılabilir olması sürecin aksamaması açısından önemlidir.

Danışman değişim, yan dal ve çift ana dal programları hakkında öğrenciye rehberlik eder. Sınamalı veya başarısız durumda olan lisans öğrencilerinin özellikle izlenmesi, ders programlarının ihtiyaçlarına göre planlanmasında yardımcı olunması ve sorunlarının kaynağına göre yönlendirilmeleri önemlidir.

Danışman, öğrencinin akademik konularda sunduğu tüm dilekçelerin ilk değerlendirmesini yaparak, konu hakkındaki açıklamalı görüşü ile beraber bölüme iletir.

Danışman, öğrenciyi akademik konular dışındaki talep ve sorunlarına yönelik olarak üniversitedeki ilgili hizmet birimlerine yönlendirir.  Danışman, ağır hastalık ve ruhsal sağlığa bağlı durumlar ile engellilik durumlarında konuyu ele alan birimler ve öğrencinin ders aldığı öğretim elemanları ile işbirliği içinde çalışır.